Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie
1.1.Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die aan slippedidoe de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Slippedidoe is gevestigd aan Hoofdweg 53 8166ad te Emst
en stelt afnemers via haar website ( www.slippedidoe.nl ) in de gelegenheid haar producten te bestellen.
2.2. Slippedidoe heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1.De overeenkomst tussen u en Slippedidoe komt tot stand op het moment dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website ( www.slippedidoe.nl ) d.m.v. een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
*"Bevestig bestelling" knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Slippedidoe een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin aangegeven de bestelling.

4. Levering, Betaling
4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Bij voorradigheid is de levertijd doorgaans ca. 1-3 werkdagen.
4.3.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. ABN/AMRO, rekeningnr 42 67 67 055 , ten name van N. Brusse te Epe. IBAN: NL13ABNA0426767055 , BIC: ABNANL2A
U kunt uw betaling voldoen d.m.v. een overschrijving.
Slippedidoe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing/beschadiging van post.
4.4. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
4.5. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
4.6. Slippedidoe kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant weigeren.

5. Persoonsgegevens
5.1. Slippedidoe behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

6. Retourneren en ruilen
6.1.Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email (binnen 2 dagen na levering) info@Slippedidoe.nl (reden van retourzending is niet verplicht).
* De goederen zijn binnen 7 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) door u aan ons verzonden.
* De goederen zijn in originele staat d.w.z.:
- niet gedragen
- niet gebruikt
- niet gewassen
- onbeschadigd
- compleet met labels, kaartjes en in originele verpakking.
- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
- gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn in originele verpakking verpakt.
* Kopie van uw bestelling en onze mail toegevoegd in uw retourzending.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Slippedidoe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van post.
6.2. Mocht aan de voorwaarden van 6.1. zijn voldaan dan stort Slippedidoe binnen 7 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten van retourzending komen voor uw eigen rekening).

7. Klachten
7.1.Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur dan een email naar info@Slippedidoe.nl
Wij zullen u een reactie geven binnen 2 werkdagen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Slippedidoe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
8.2. Slippedidoe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

9. Recht
9.1.Op de verhoudingen tussen Slippedidoe en de afnemer is het Nederlands
recht van toepassing